Systematic position of Oreosolen (tribe Scrophularieae, Scrophulariaceae) based on nuclear and plastid sequences
Chuan Chen, Min-Qi Cai, Bo Xu, Xin-Jie Jin, Rui-Hong Wang, Pan Li, Yun-Peng Zhao, Cheng-Xin Fu
J Syst Evol . 2017, (5): 446 -452 .  DOI: 10.1111/jse.12249