Comparative genomics of figworts ( Scrophularia, Scrophulariaceae), with implications for the evolution of Scrophularia and Lamiales
Wu-Qin Xu, Jocelyn Losh, Chuan Chen, Pan Li, Rui-Hong Wang, Yun-Peng Zhao, Ying-Xiong Qiu, Cheng-Xin Fu
J Syst Evol . 2019, (1): 55 -65 .  DOI: 10.1111/jse.12421