Better performance of germination in hyperosmotic solutions in conspecific weedy rice than cultivated rice
Yuan Wang, Shu-Da Mo, Meng-Yao Kong, Jing Chao, Xiao-Feng Chen, Jin-Ling Yang, Yu-Jiang Yan, Zhi-Hua Shi, Sheng Qiang, Xiao-Ling Song, and Wei-Min Dai
J Syst Evol . 2019, (5): 519 -529 .  DOI: 10.1111/jse.12495