Exploring the plastid genome disparity of liverworts
Ying Yu, Hong-Mei Liu, Jun-Bo Yang, Wen-Zhang Ma, Silvia Pressel, Yu-Huan Wu, and Harald Schneider
J Syst Evol . 2019, (4): 382 -394 .  DOI: 10.1111/jse.12515