Comparative analysis of complete plastid genome reveals powerful barcode regions for identifying wood of Dalbergia odorifera and D. tonkinensis (Leguminosae)
Ming Qin, Cheng-Jie Zhu, Jun-Bo Yang, Mohammad Vatanparast, Rowan Schley, Qiang Lai, Dan-Yan Zhang, Tie-Yao Tu, Bente B. Klitgård, Shi-Jin Li, and Dian-Xiang Zhang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12598