Phylotranscriptomics reveals extensive gene duplication in the subtribe Gentianinae (Gentianaceae)
Chun‐Lin Chen, Lei Zhang, Jia‐Liang Li, Xing‐Xing Mao, Lu‐Shui Zhang, Quan‐Jun Hu, Jian‐Quan Liu, and Zhen‐Xiang Xi
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12651