Functional traits: Adaption of ferns in forest
Dongmei Jin, Xi-Le Zhou, Harald Schneider, Hong-Jin Wei, Hong-Yu Wei and Yue-Hong Yan
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12669