Origins of cultivars of Chrysanthemum—Evidence from the chloroplast genome and nuclear LFY gene
Yue-Ping Ma, Liang Zhao, Wen-Jie Zhang, Ying-Hua Zhang, Xia Xing, Xia-Xia Duan, Jing Hu, AJ Harris, Pei-Liang Liu, Si-Lan Dai, and Jun Wen
J Syst Evol . 2020, (6): 925 -944 .  DOI: 10.1111/jse.12682