Origins of cultivars of Chrysanthemum—Evidence from the chloroplast genome and nuclear LFY gene
Yue‐Ping Ma, Liang Zhao, Wen‐Jie Zhang, Ying‐Hua Zhang, Xia Xing, Xia‐Xia Duan, Jing Hu, AJ Harris, Pei‐Liang Liu, Si‐Lan Dai, and Jun Wen
J Syst Evol . 2020, (6): 925 -944 .  DOI: 10.1111/jse.12682