Altitude‐related shift of relative abundance from insect to sunbird pollination in Elaeagnus umbellata (Elaeagnaceae)
Hua‐Qiang Pi, Qiu‐Mei Quan, Bo Wu, Xiao‐Wen Lv, Li‐Min Shen, and Shuang‐Quan Huang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12685