Altitude-related shift of relative abundance from insect to sunbird pollination in Elaeagnus umbellata (Elaeagnaceae)
Hua-Qiang Pi, Qiu-Mei Quan, Bo Wu, Xiao-Wen Lv, Li-Min Shen, and Shuang-Quan Huang
J Syst Evol . 2021, (6): 1266 -1275 .  DOI: 10.1111/jse.12685