Out of the Pan-Himalaya: Evolutionary history of the Paeoniaceae revealed by phylogenomics
Shi-Liang Zhou, Chao Xu, Jing Liu, Yan Yu, Ping Wu, Tao Cheng, and De-Yuan Hong
J Syst Evol . 2021, (6): 1170 -1182 .  DOI: 10.1111/jse.12688