Fossil fruits of Illigera (Hernandiaceae) from the Eocene of central Tibetan Plateau
Teng‐Xiang Wang, Cédric Del Rio, Steven R. Manchester, Jia Liu, Fei‐Xiang Wu, Wei‐Yu‐Dong Deng, Tao Su, and Zhe‐Kun Zhou
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12687