Water relations of ' trailing-edge' evergreen oaks in the semiarid upper Yangtze region, SE Himalaya
Xiao-Fang He, Song-Wei Wang, Hang Sun, Christian Körner, and Yang Yang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12696