Landscape genomics reveals genetic evidence of local adaptation in a widespread tree, the Chinese wingnut ( Pterocarya stenoptera)
Lin‐Feng Li, Samuel A. Cushman, Yan‐Xia He, Xiao‐Fei Ma, Xue‐Jun Ge, Jia‐Xin Li, Zhi‐Hao Qian, and Yong Li
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12699