Fine-scale north-to-south genetic admixture profile in Shaanxi Han Chinese revealed by genome-wide demographic history reconstruction
Guang-Lin He, Meng-Ge Wang, Ying-Xiang Li, Xing Zou, Hui-Yuan Yeh, Ren-Kuan Tang, Xiao-Min Yang, Zheng Wang, Jian-Xin Guo, Ting Luo, Jing Zhao, Jin Sun, Rong Hu, Lan-Hai Wei, Gang Chen, Yi-Ping Hou, and Chuan-Chao Wang
J Syst Evol . 2022, (4): 955 -972 .  DOI: 10.1111/jse.12715