Phylogenomics of Fargesia and Yushania reveals a history of reticulate evolution
Xia-Ying Ye, Peng-Fei Ma, Cen Guo, De-Zhu Li
J Syst Evol . 2021, (6): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12719