Plastid and nuclear phylogenomic incongruences and biogeographic implications of Magnolia s.l. (Magnoliaceae)
Shan-Shan Dong, Ya-Ling Wang, Nian-He Xia, Yang Liu, Min Liu, Lian Lian, Na Li, Ling-Fei Li, Xiao-An Lang, Yi-Qing Gong, Lu Chen, Ernest Wu, and Shou-Zhou Zhang
J Syst Evol . 2022, (1): 1 -15 .  DOI: 10.1111/jse.12727