Plastid and nuclear phylogenomic incongruences and biogeographic implications of Magnolia s.l. (Magnoliaceae)
Shan‐Shan Dong, Ya‐Ling Wang, Nian‐He Xia, Yang Liu, Min Liu, Lian Lian, Na Li, Ling‐Fei Li, Xiao‐An Lang, Yi‐Qing Gong, Lu Chen, Ernest Wu, and Shou‐Zhou Zhang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12727