Sexual dimorphism, temporal niche differentiation, and evidence for the Jack Sprat effect in an annual dioecious plant
Qian Yu, Spencer C.H. Barrett, Xin-Jia Wang, Li Zhong, Hong Wang, De-Zhu Li, Wei Zhou
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12753