Capturing single-copy nuclear genes, organellar genomes, and nuclear ribosomal DNA from deep genome skimming data for plant phylogenetics: A case study in Vitaceae
Bin-Bin Liu, Zhi-Yao Ma, Chen Ren, Richard G. J. Hodel, Miao Sun, Xiu-Qun Liu, Guang-Ning Liu, De-Yuan Hong, Elizabeth A. Zimmer, and Jun Wen
J Syst Evol . 2021, (5): 1124 -1138 .  DOI: 10.1111/jse.12806