Loss of innovative traits underlies multiple origins of Aquilegia ecalcarata
Fang‐Dong Geng, Jing‐He Xie, Cheng Xue, Li Sun, Jiao‐Jie Li, Chen‐Yu Niu, Lei Huang, Xiao‐Hui Zhang, Ju‐Qing Kang, Hong‐Zhi Kong, Yi Ren, and Jian‐Qiang Zhang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12808