Linked selection, ancient polymorphism, and ecological adaptation shape the genomic landscape of divergence in Quercus dentata
Biao-Feng Zhou, Yong Shi, Xue-Yan Chen, Shuai Yuan, Yi-Ye Liang, and Baosheng Wang
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12817