The evolutionary rate of leaf osmotic strength drives diversification of Primulina species in karst regions
Gui-Lin Wu, Qing Ye, Hui Liu, De-Xiang Chen, Zhang Zhou, Ming Kang, Hang-Hui Kong, Zhi-Jing Qiu, and Hui Wang
J Syst Evol . 2023, (5): 843 -851 .  DOI: 10.1111/jse.12914