J Syst Evol ›› 2016, Vol. 54 ›› Issue (1): 92-92.DOI: 10.1111/jse.12191

• List of Reviewers • Previous Articles    

List of Reviewers

  

  • Received:2016-01-12 Accepted:2016-01-12 Online:2016-01-12 Published:2016-01-14

Abstract: The Journal of Systematics and Evolution would like to acknowledge and thank the following reviewers for their contributions in the period January 1‐December 31 in 2015:

Allen, Geraldine Huang, Ye‐Lin Sun, Yong‐Shuai
Anamthawat‐Jónsson, Kesara Huff ord, Larry Thomas, Daniel
Appelhans, Marc Ickert‐Bond, Steffi Tian, Zhi‐Xi
Baldwin, Bruce Iles, Will Triplett, Jimmy
Barrett, Craig Kelchner, Scot Tsai, Wen‐Chieh
Baumel, Alex Kirchoff , Bruce Uribe‐Convers, Simon
Bull‐Hereñu, Kester Kron, Kathleen Valcarcel, Virginia
Burbrink, Frank Li, Jianhua Valtuena, Francisco
Caicedo, Ana Liston, Andrew Wang, Hong‐Wei
Cameron, Stephen L. Liu, Hong‐Mei Wang, Richard R‐C
Castillo, JM Liu, Yang Wang, Wei
Catalán, Pilar Luo, Yi‐Bo Wang, Xiao‐Ru
Chanderbali, Andre Mandel, Jennifer Wang, Yin‐Zheng
Chen, Jia‐Hui Marques, Isabel Wang, Yu‐Fei
Chen, Sheng‐Bin McDade, Lucinda Watson, Linda
Chen, Zhi‐Duan Mitchell, Anthony Weber, Anton
Conn, Barry Muellner‐Riehl, Alexandra Wei, Xiao‐Xin
Crane, Peter Müller, Kai Weigend, Maximilian
Degnan, James Nie, Ze‐Long Weiss‐Schneeweiss, Hanna
Deng, Jian‐Ming Osaloo, Shahrokh Wilkin, Paul
Deng, Yun‐Fei Powell, Alexis F. L. A. Wipff , Joseph
Denk, Thomas Pozner, Raül Wojciechowski, Martin
Destombe, Christophe Qian, Hong Wolf, Paul
Dillhoff , Richard Qiang, Sheng Wu, Zhi‐Qiang
Ding, Yu‐Long Qiu, Ying‐Xiong Xi, Zhenxiang
Dominguez, Yoannis Ramdhani, Syd Xiang, Qiao‐Ping
Doyle, James Ran, Jin‐Hua Xiang, Xiao‐Guo
Ebihara, Atushi Ranjbar, Massoud Xu, Shu‐Hua
Eder, Johanna Ren, Yi Yang, Wu‐Yun
Fan, Xing Ronse De Craene, Louis P. Yang, Ya
Fisher, Amanda Roth‐Nebensick, Anita Yang, Yong
Gao, Lian‐Ming Ruhsam, Markus Yesilyurt, Jovita
Ge, Song Rydin, Catarina Yi, Ting‐Shuang
Ge, Xue‐Jun Saarela, Jeff ery Zhang, De‐Qiang
Gilbert, Mike Salino, Alexandre Zhang, Fu‐Min
Gitzendanner, Matthew A. Sanderson, Michael Zhang, Jiao‐Lin
Givnish, Thomas Sessa, Emily Zhang, Ming‐Li
Grewe, Felix Shi, Su‐Hua Zhang, Xian‐Chun
Guo, You‐Hao Snow, Neil Zhou, Shi‐Liang
Hardion, Laurent Stuessy, Tod Zhou, Yong‐Hong
Harris, AJ Subudhi, Prasanta K. Zimmer, Elizabeth
Heinrichs, Jochen Sun, Gen‐Lou
Herendeen, Patrick Sun, Hang