Genomic landscape of parallel domestication of upland rice and its implications
Mei-Xia Wang, Chun-Yan Jing, Xiu-Hua Wang, Zhe Cai, Lian Zhou, Mu-Fan Geng, Jing-Dan Han, Jie Guo, Fu-Min Zhang, and Song Ge
J Syst Evol . 0, (): 0 .  DOI: 10.1111/jse.12636